POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności dla użytkowników serwisu www.pietkiewicz.org

§ 1

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Industri Kruszywa Spółka z o.o. z siedzibą w Sobótce, ul. Wrocławska 2a, 55-050 Sobótka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000294526, NIP: 896145607, REGON: 020639637, zwana w dalszej części „Industri Kruszywa Spółka z o.o.”. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: ppietkiewicz@industri.pl
 2. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych, które Industri Kruszywa Spółka z o.o. uzyskuje od użytkowników. Industri Kruszywa Spółka z o.o. prosi o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem, celem przyswojenia zasad oraz procedur dotyczących danych i ich przetwarzania

§ 2

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Industri Kruszywa Spółka z o.o. nie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych. W kwestiach dotyczących Pana/Pani danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Industri Kruszywa Spółka z o.o.

§ 3

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu umożliwienia Panu/Pani korzystania z usług serwisu www.pietkiewicz.org (dalej jako: pietkiewicz.org) Industri Kruszywa Spółka z o.o.. przetwarza Pana/Pani dane osobowe – w niżej wskazanych celach. Podajemy je poniżej, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.
 2. Dla celu odbierania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w postaci imienia, numeru telefonu oraz adresu e-mail. W tym zakresie przetwarzanie ma swoją podstawie w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), który pozwala przetwarzać dane osobowe, w przypadku wyrażenia na to przez Pana/Panią zgody.
 3. Dla celu marketingu i remarketingu przetwarzamy dane zbierane przez narzędzia pozwalające śledzić czynności, jakie podjął Pan/Pani podczas korzystania z serwisu, a to:
 1. Facebook Pixel,
 2. Google Ads

W tym zakresie przetwarzanie ma swoją podstawę w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, w przypadku wyrażenia na to przez Pana/Panią zgody.

§ 4

PLIKI COOKIES

 1. pietkiewicz.org wykorzystuje pliki „cookies”, czyli krótkie informacje tekstowe, które są zapisywane na Pana/Pani komputerze, telefonie, tablecie, bądź też innym urządzeniu. Podobne działania stosowane są przez większość funkcjonujących stron internetowych. Mogą one być odczytywane przez system Industri Kruszywa Spółka z o.o. a także systemy należące do innych podmiotów, z których korzystamy, a to Google (szerzej § 5) oraz Facebook (szerzej § 6).
 2. Informacje gromadzone w plikach „cookies” dotyczą Pana/Pani adresu IP, rodzaju wykorzystywanej przeglądarki, używanego języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji, jak również informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Pliki „cookies” spełniają różne funkcje na stronie internetowej. Przykładowe z nich Industri Kruszywa Spółka z o.o. wymienia poniżej:
 1. poprawa wydajności korzystania ze strony internetowej – dzięki plikom „cookies” pietkiewicz.org działa sprawniej i ułatwione zostaje korzystanie z funkcji strony pietkiewicz.org, a to dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi wizytami na niej. Ułatwia to również poruszanie się Pana/Pani pomiędzy poszczególnymi podstronami;
 2. stan sesji – w plikach „cookies” zapisywane są informacje o sposobie korzystania przez Pana/Panią ze strony pietkiewicz.org. Dotyczyć one mogą także najczęściej odwiedzanych podstron. Umożliwiają również identyfikację błędów na nich wyświetlanych. W ten sposób przyczyniają się do zwiększenia komfortu przeglądania stron;
 3. tworzenie statystyk – dzięki plikom „cookies” możliwe jest dokonywanie analizy sposobu korzystania przez Pana/Panią ze strony pietkiewicz.org. Ułatwia to prace nad personalizacją strony internetowej. Do monitoringu strony oraz tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia firmy Google Ads (§ 5) oraz Facebook Pixel (§ 6);
 4. korzystanie z funkcji społecznościowych – pliki „cookies” umożliwiają polubienie naszego fanpage’u na tym portalu bezpośrednio z poziomu strony pietkiewicz.org
 1. Prócz plików „cookies” wskazanych w ust. 3, strona pietkiewicz.org obsługiwana jest przez system Google Analytics, która wykorzystuje następujące pliki „cookies”:
 1. cookies _utma, śledzą ile razy Pan/Pani przebywali na stronie pietkiewicz.org, kiedy miała miejsce pierwsza wizyta, a także kiedy Pan/Pani odwiedzili ww. stronę po raz ostatni. Ww. pliki „cookies” wygasają po 2 latach;
 2. cookies _utmb, umożliwiają ustalenie czasu trwania Pana/Pani wizyty na pietkiewicz.org. Zapis polega na pobraniu znacznika czasu momentu wejścia Pana/Pani n stronę pietkiewicz.org. Ww. pliki „cookies” wygasają po 30 minutach;
 3. cookies _utmc umożliwiają ustalenie czasu trwania trwania Pana/Pani wizyty na stronie pietkiewicz.org. Zapis polega na pobraniu znacznika czasu momentu wyjścia Pana/Pani ze strony pietkiewicz.org. Ww. pliki „cookies” pozostają aktywne przez 30 minut celem obsługi możliwego kolejnego wejścia na stronę oraz wygasa w przypadku jego braku;
 4. cookies _umtz umożliwia zapamiętanie miejsca skąd Pan/Pani przybył na stronę pietkiewicz.org. Ww. pliki „cookies” pozwalają na ustalenie jaka wyszukiwarka była przez Pana/Panią używane, jaki odnośnik został kliknięty, jakie słowa kluczowe zostały przez Pana/Pania zastosowane, a także z którego miejsca na świecie uzyskano dostęp do strony pietkiewicz.org. Cookies _umtz wygasa na koniec każdej sesji.
 5. cookies _ga wygasa po 2 latach i umożliwia rozróżnianie użytkowników korzystających ze strony pietkiewicz.org.
 1. Industri Kruszywa Spółka z o.o. informuje, że wiele z plików „cookies” jest zanonimizowane – Industri Kruszywa Spółka z o.o. nie jest w stanie na ich podstawie ustalić Pana/Pani tożsamości bez posiadania dodatkowych danych.
 2. Pana/Pani przeglądarka internetowa prawdopodobnie domyślnie zezwala na wykorzystywanie plików „cookies” w Pana/Pani urządzeniu. Z tego też powodu przy pierwszej wizycie
  w serwisie prosimy o wyrażenie zgodny na użycie „cookies”. W przypadku gdyby Państwo nie życzyli sobie wykorzystania plików „cookies” podczas korzystania ze strony pietkiewicz.org, należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Polegać to może na całkowitej blokadzie tych plików bądź żądaniu powiadomienia o każdorazowym zapisaniu takich plików na urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w dowolnym momencie.
 3. Wyłączenie bądź ograniczenie obsługi plików „cookies” może spowodować niedogodności przy korzystaniu ze strony pietkiewicz.org. Polegać może to między innymi na konieczności każdorazowego logowania się, czy też braku możliwości polubienia naszego fanpage’u na portalu Facebook czy Instagram, bezpośrednio z pozycji serwisu.

§ 5

GOOGLE ADS

 1. Google Ads jest narzędziem marketingowym udostępnianym przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 2. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka, Instagrama Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informujemy jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. Przy pomocy Google Ads Industri Kruszywa Spółka z o.o. promuje pietkiewicz.org w wynikach wyszukiwania, jak również na stronach osób trzecich. Industri Kruszywa Spółka z o.o. wykorzystuje także narzędzia marketingowe. Działania w powyższym zakresie realizowane są w oparciu o uzasadniony prawnie interes w postaci marketingu własnych produktów bądź usług.
 3. Przy pomocy Google Ads Industri Kruszywa Spółka z o.o. promuje pietkiewicz.org w wynikach wyszukiwania, jak również na stronach osób trzecich. Industri Kruszywa Spółka z o.o. wykorzystuje także narzędzia marketingowe. Działania w powyższym zakresie realizowane są w oparciu  o uzasadniony prawnie interes w postaci marketingu własnych produktów bądź usług.
 4. Odwiedzając stronę pietkiewicz.org automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu plik „remarketing cookie” firmy Google, który dzięki pseudonimowemu identyfikatorowi oraz
  w oparciu o odwiedzane strony, umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.
 5. Dalsze przetwarzanie danych w oparciu o Google Ads następuje tylko i wyłącznie wówczas gdy wyrażona została przez Pana/Panią zgoda wobec Google na łączenie historii przeglądania oraz użycia aplikacji z Pana/Pani kontem i na wykorzystanie informacji z Pana/Pani konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych.
 6. Jeśli w Pana/Pani przypadku będzie Pan/Pani zalogowana podczas wizyty na stronie pietkiewicz.org w platformie Google, Google wykorzysta wówczas Pana/Pani dane razem
  z danymi Google Ads, celem stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Goole łączy tymczasowo Pana/Pani dane osobowe z danymi Goole Ads, aby utworzyć grupy docelowe.
 7. Możliwym jest dezaktywowanie przez Pana/Panią „cookies” wykorzystywanych do remarketingu w ramach ustawień Pana/Pani konta Google pod adresem https://adssettings.google.com.
 8. Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych w ramach Google Ads, pod adresem https://policies.google.com/privacy uzyskają Państwo odpowiedź na wszelkie pytania.

§ 6

PRAWO WYCOFANIA ZGODY

 1. Przetwarzanie danych osobowych opiera się na wyrażonej przez Pana/Panią zgodzie,
  w każdym czasie istnieje możliwość jej cofnięcia.
 2. Cofnięcie zgody może nastąpić na jeden z poniższych sposobów:
 1. wysłanie wiadomości e-mail bezpośrednio do Industri Kruszywa Spółka z o.o.. na adres ppietkiewicz@industri.pl
 2. przesłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na adres Industri Kruszywa Spółka z o.o.
 1. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z prawem. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody Industri Kruszywa Spółka z o.o. ma prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, a jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

§ 7

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Pana/Panią jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Istnieją jednak sytuacje, w których podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem korzystania z serwisu pietkiewicz.org
 2. Abym możliwe było przesłanie zapytania ofertowego i otrzymania odpowiedzi na nie, konieczne jest podanie przez Pana/Panią adresu e-mail bądź numeru telefonu. Bez tego Industri Kruszywa Spółka z o.o. nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
 3. Aby możliwe było korzystanie przez Pana/Panią z serwisu pietkiewicz.org bez konieczności każdorazowego logowania się przy przechodzeniu na kolejne podstrony oraz posiadania możliwości polubienia fanpage’u pietkiewicz.org na portalu Facebook bezpośrednio ze strony pietkiewicz.org, konieczne jest wyrażenie przez Pana/Panią zgody na wykorzystywanie plików „cookies”.

§ 8

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W przyszłości mogą zaistnieć okoliczności, które spowodują konieczność lub obowiązek po stronie Industri Kruszywa Spółka z o.o. przekazania danych osobowych. Obecnie Industri Kruszywa Spółka z o.o. nie jest w stanie przewidzieć, w jakich sytuacjach mogłoby to nastąpić. Industri Kruszywa Spółka z o.o. zapewnia jednak, iż każdy taki przypadek będzie poddany dokładnej analizie, w celu wyeliminowania sytuacji udostępnienia danych osobie nieuprawnionej.

§ 9

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane przetwarzane są jedynie przez czas niezbędny do osiągnięcia wyznaczonego celu w związku z czym: 
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 • dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 • dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook;

§ 10

UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

 1. Industri Kruszywa Spółka z o.o. informuje, że posiada Pana/Pani prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych;

Zawsze może Pan/Pani skontaktować się z Industri Kruszywa Spółka z o.o. celem ustalenia jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy oraz jakie jest ich pochodzenie. W określonych okolicznościach mają Państwo prawo otrzymać kopię przekazanych nam danych osobowych w poszechnie używanym oraz ustrukturyzowanym formacie do odczytu maszynowego bądź wystąpić o przeniesienie Państwa danych osobowych do dowolnej, wybranej przez Pana/Panią osoby trzeciej.

 1. sprostowania danych osobowych;

W momencie ustalenia przez Pana/Panią, iż posiadane przez Industri Kruszywa Spółka z o.o. Państwa dane osobowe są błędne, nieaktualne, niepełne bądź nieprawidłowe, mają Państwo prawo do zgłoszenia żądania ich uzupełnienia lub poprawienia.

 1. usunięcia danych osobowych;

W każdej chwili mogą Państwo żądać od Industri Kruszywa Spółka z o.o. usunięcia przechowywanych danych osobowych. Niemniej jednak w niektórych przypadkach może to być niemożliwe np. w celu obrony roszczeń lub gdy jest to wymagane przez prawo.

 1. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

W każdej chwili, kontaktując się z Industri Kruszywa Spółka z o.o., może Pan/Pani żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, w sytuacji gdy są one zbędne do celów przetwarzania.

 1. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie wykorzystywania Państwa danych osobowych. Więcej informacji co do sposobu wniesienia sprzeciwu oraz procedury, znajdą Państwo w ust. 4 i następnych.

 1. przenoszenia danych osobowych.
 1. Industri Kruszywa Spółka z o.o. szanuje Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i dołoży wszelkich starań, aby ułatwić ich realizację.
 2. Wymienione uprawnienia nie są absolutne. Mogą zaistnieć sytuacje, w których Industri Kruszywa Spółka z o.o. będzie zmuszone do odmowy ich realizacji lub zaproponowania innego rozwiązania niż to, które jest przez Pana/Panią proponowane. Odmowa realizacji Pana/Pani żądania może nastąpić tylko po jego wnikliwej analizie i wyłącznie w przypadku, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia działania zgodnego z prawem.
 3. W każdej chwili ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu co do sposobu przetwarzania danych osobowych. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami prawa możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli Industri Kruszywa Spółka z o.o. wykaże, że:
 1. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które mają charakter nadrzędny w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
 2. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. W każdej chwili ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 2. Swoje uprawnienia może Pan/Pani realizować poprzez:
 1. wysłanie wiadomości e-mail bezpośrednio do Industri Kruszywa Spółka z o.o. na adres ppietkiewicz@industri.pl lub
 2. wysłanie oświadczenia pismem na adres Industri Kruszywa Spółka z o.o.

§ 11

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona poprzez wiadomość e-mail, o ile został ona przez Pana/Panią podany. W przypadku braku podania danych umożliwiających nam kontakt z Panem/Panią, informacje o zmianach Polityki Prywatności będą dostępne w następujący sposób:
 1. na stronie pietkiewicz.org;
 2. poprzez zwrócenie się z prośbą o ich przesłanie pod adres e-mail ppietkiewicz@industri.pl
 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia (31.08.2022r).