Wyceny

Wykorzystując zdobyte doświadczenie w audycie gospodarczym oraz wycenie nieruchomości, świadczymy usługi wyceny w wielu obszarach gospodarki, podejmując się wycen trudnych i nietypowych, a także spraw sądowych, wymagających nierzadko pozyskania wiedzy specjalistycznej.

Specjalizujemy się głównie w wycenach:

wycenie przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych, szczególnie odkrywkowych zakładów górniczych; 

wycenie nieruchomości nad złożami kopalin, 

wycenie złóż i innych aktywów górniczo-geologicznych 

wycenie nieruchomości komercyjnych i biurowych; 

wycenie wartości udziałów, akcji spółek kapitałowych; 

wycenie nieruchomości rezydencjonalnych; 

wycenie nieruchomości rolnych i leśnych; 

wycenie maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem; 

wycenie mienia zabużańskiego, szczególnie z b. województw lwowskiego, tarnopolskiego i białostockiego; 

Wyceny nieruchomości sporządzamy dla potrzeb:

  • zabezpieczenia wierzytelności kredytowych
  • sprawozdań finansowych
  • wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki
  • kupna - sprzedaży
  • prywatyzacji
  • aktualizacji wartości do ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste
  • ustalenia wielkości podatków od spadków i darowizn
  • odpisów amortyzacyjnych
  • ubezpieczeń majątkowych i innych

Prace realizujemy na terenie całego kraju