Pomoc prawna

3Specjaliści z firmy INDUSTRI KRUSZYWA służą też wszelką pomocą w sprawach administracyjnych i sądowych związanych z prawidłowym oszacowaniem wartości aktywów geologiczno-górniczych oraz doradztwem przy ocenie opinii i operatów sporządzonych przez osoby trzecie.  Wychodząc naprzeciw tym problemom, chcielibyśmy zaproponować Państwu nasze usługi obejmujące między innymi:

 • doradztwo i wycenę nieruchomości gruntowych położonych nad złożami kopalin na potrzeby pomniejszenia opłaty z tyt. wyłączenia trwałego gruntów z produkcji rolnej lub leśnej,
 • doradztwo i wycenę nieruchomości j.w. dla potrzeb weryfikacji aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego w postępowaniach administracyjnych,
 • doradztwo i wycenę nieruchomości w sprawach spornych pomiędzy przedsiębiorcą a osobami fizycznymi i prawnymi np. przy nabywaniu nieruchomości w celu kontynuacji eksploatacji złoża i ustalaniu jej wartości rynkowej,
 • doradztwo i konsultacje dotyczące zasad wyceny nieruchomości położonych nad złożami kopalin oraz części składowych takich nieruchomości pod katem ewentualnych odszkodowań wynikających z ograniczenia możliwości eksploatacji złoża (np. przy ustanawianiu koniecznych służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstw energetycznych, gazowniczych i innych),
 • wycenę prawa służebności przesyłu na gruntach położonych nad złożami kopalin,
 • konsultacje i wycenę innych aktywów górniczo-geologicznych takich jak dokumentacje geologiczne, prawa do koncesji, zakłady i ciągi technologiczne,  złoża kopalin niewydobytych zalegających w górotworze, wycenę hałd przykopalnianych, zapasów produktów gotowych itp.

 

Przeprowadziliśmy na przestrzeni lat 1999-2015 szereg wycen dla branży górniczej, także na potrzeby prowadzonych postępowań sądowych, w tym jako biegli sądowi m.in. dla Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu, Sądu Okręgowego w Zgorzelcu, Sądu Okręgowego w Gdańsku, Sądu Rejonowego w Zgorzelcu, Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w 2013 roku, a w roku 2014  dla Sądu Rejonowego w Świdnicy. Doświadczenie zdobyte w roli biegłych sądowych pozwala na udzielenia profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach spornych i rozjemczych.

 

Niezależnie od powyższego służymy pomocą i doradztwem w sprawach spornych związanych z nieruchomościami, w szczególności:

 • przy znoszeniu współwłasności nieruchomości czy majątku trwałego,
 • w procesach określania godziwych odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg i autostrad, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
 • o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 i Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 72, poz. 620)
 • w procesach wywłaszczania z nieruchomości na cele publiczne,
 • przy aktualizacjach opłat za użytkowanie wieczyste,
 • przy określaniu prawidłowej wartości nakładów poniesionych na nieruchomości , zarówno na własnej jak i obcej,
 • przy określaniu poprawnej wartości aportu niepieniężnego wnoszonego do spółek na pokrycie udziałów,
 • przy wycenie nieruchomości pozostawionych poza granicami obecnej RP, w myśl przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418),
 • przy określaniu wartości nieruchomości na cele wszelkich zobowiązań podatkowych.

 

W tym zakresie na stałe współpracujemy z Kancelarią Adwokacką Lang i Wspólnicy z Wrocławia,  którą przeprowadziliśmy już szereg zakończonych sukcesem spraw sądowych i komorniczych.

Dodaj komentarz